Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim Miasta Nowa Ruda


Zasady głosowania:
 • Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Miasta Nowa Ruda, którzy posiadają zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Miasta Nowa Ruda oraz w roku przeprowadzania głosowania ukończyli lub ukończą 15 lat.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać maksymalnie jeden głos.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego. 
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania tylko jednego głosu.
 • Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 17 czerwca do dnia 30 września 2019 roku.
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie” 
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór zadania

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt z listy Ogólnomiejskiej

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego nowaruda.budzet-obywatelski.org jest Gmina Miejska Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda. 

Gmina Miejska Nowa Ruda szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu nowaruda.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu nowaruda.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego, głosowania itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, data urodzenia oraz pesel.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Gminą Miejską Nowa Ruda.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Gminę Miejską Nowa Ruda uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie nowaruda.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Gminę Miejską Nowa Ruda, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Gminy Miejskiej Nowa Ruda, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa nowaruda.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Gminy Miejskiej Nowa Ruda lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@um.nowaruda.pl W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Głosować mogą uprawnieni mieszkańcy, którzy w roku głosowania ukończyli lub ukończą 15 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
3
MODERNIZACJA PLACU ZABAW I REKREACJI W STARYM PARKU W SŁUPCU
"MODERNIZACJA PLACU ZABAW I REKREACJI W STARYM PARKU W SŁUPCU - Ożywienie terenu parku miejskiego poprzez rewitalizację placu zabaw dla dzieci i młodzieży, wygospodarowanie miejsca rekreacji dla dorosłych oraz animację terenowego toru przeszkód"
50 000 zł
Wybierz
5
KONCERT RAPERA O.S.T.R. (ADAM OSTROWSKI)
KONCERT RAPERA O.S.T.R. (ADAM OSTROWSKI)
31 000 zł
Wybierz
6
MODERNIZACJA/ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU
MODERNIZACJA/ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU
50 000 zł
Wybierz
7
ROZBUDOWA SIŁOWNI W OBIEKTACH SPORTOWYCH PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA PRZYLEGŁEGO
ROZBUDOWA SIŁOWNI W OBIEKTACH SPORTOWYCH PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA PRZYLEGŁEGO
50 000 zł
Wybierz
8
ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM
ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM W ramach projektu młodzież: - nabędzie umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - będzie uczestniczyć w pokazach w dzielnicy Drogosław Dodatkowo zakup umundurowań - 15 sztuk dla uczestników projektu - i sprzętu ppoż.m.in. gaśnice, prądownice, podręczne apteczki pierwszej pomocy
10 000 zł
Wybierz
9
IV NOWORUDZKIE WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ I KONCERT
IV NOWORUDZKIE WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ I KONCERT W warsztatach mogą wziąć udział instrumentaliści a także osoby śpiewające w wieku od 12 do 60 lat. Powstały w ten sposób chór i orkiestra przez 3 dni będzie ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności na terenie parafii oraz w Kościele Parafialnym. Zwieńczeniem Warsztatów będzie koncert w Kościele oraz muzyki gospel na terenie Miasta Nowa Rudzie.
38 200 zł
Wybierz
12
ODWODNIENIE TERENU POSESJI GÓRNICZA 16, UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY MIESZKAŃCÓW
ODWODNIENIE TERENU POSESJI GÓRNICZA 16, UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY MIESZKAŃCÓW Odwodnienie terenu wokół posesji Wspólnoty Mieszkaniowej Górnicza 16. Remont studzienek burzowych, wykorytowanie obszaru stanowiącego drogę dojazdową do garaży mieszkańców, utwardzenie, zaklinowanie, uwalcowanie, ułożenie odpływów wody deszczowej, wykonanie nasadzeń. Umieszczenie kilku (min. 3) ławeczek.
50 000 zł
Wybierz
13
PRZYJAZNY SKWER
PRZYJAZNY SKWER - TEREN SKRZYŻOWANIA ULIC: ŚWIDNICKA - SOKOLA Powyższy skwer jest centralnym punktem Drogosławia u zbiegu ulic Świdnickiej i Sokola. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu i stworzenie przyjaznego miejsca dla przechodnia, turysty i mieszkańca. M.in poprzez:wydzielenie alejek,montaż ciągu ławek z lampami parkowymi, montaż kwietników, montaż figur ażurowych ustawienie donic.
50 000 zł
Wybierz

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko jeden kod na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×