2 Wyjazd młodych piłkarzy na obóz sportowy

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

3 MODERNIZACJA PLACU ZABAW I REKREACJI W STARYM PARKU W SŁUPCU

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

"MODERNIZACJA PLACU ZABAW I REKREACJI W STARYM PARKU W SŁUPCU - Ożywienie terenu parku miejskiego poprzez rewitalizację placu zabaw dla dzieci i młodzieży, wygospodarowanie miejsca rekreacji dla dorosłych oraz animację terenowego toru przeszkód"

5 KONCERT RAPERA O.S.T.R. (ADAM OSTROWSKI)

Koszt po weryfikacji: 31 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

KONCERT RAPERA O.S.T.R. (ADAM OSTROWSKI)

6 MODERNIZACJA/ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

MODERNIZACJA/ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU

7 ROZBUDOWA SIŁOWNI W OBIEKTACH SPORTOWYCH PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA PRZYLEGŁEGO

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

ROZBUDOWA SIŁOWNI W OBIEKTACH SPORTOWYCH PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA PRZYLEGŁEGO

8 ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM W ramach projektu młodzież: - nabędzie umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - będzie uczestniczyć w pokazach w dzielnicy Drogosław Dodatkowo zakup umundurowań - 15 sztuk dla uczestników projektu - i sprzętu ppoż.m.in. gaśnice, prądownice, podręczne apteczki pierwszej pomocy

9 IV NOWORUDZKIE WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ I KONCERT

Koszt po weryfikacji: 38 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

IV NOWORUDZKIE WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ I KONCERT W warsztatach mogą wziąć udział instrumentaliści a także osoby śpiewające w wieku od 12 do 60 lat. Powstały w ten sposób chór i orkiestra przez 3 dni będzie ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności na terenie parafii oraz w Kościele Parafialnym. Zwieńczeniem Warsztatów będzie koncert w Kościele oraz muzyki gospel na terenie Miasta Nowa Rudzie.

10 Koncert Danzela Rozpoczęcie Wakacji

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

12 ODWODNIENIE TERENU POSESJI GÓRNICZA 16, UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY MIESZKAŃCÓW

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

ODWODNIENIE TERENU POSESJI GÓRNICZA 16, UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY MIESZKAŃCÓW Odwodnienie terenu wokół posesji Wspólnoty Mieszkaniowej Górnicza 16. Remont studzienek burzowych, wykorytowanie obszaru stanowiącego drogę dojazdową do garaży mieszkańców, utwardzenie, zaklinowanie, uwalcowanie, ułożenie odpływów wody deszczowej, wykonanie nasadzeń. Umieszczenie kilku (min. 3) ławeczek.

13 PRZYJAZNY SKWER

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

PRZYJAZNY SKWER - TEREN SKRZYŻOWANIA ULIC: ŚWIDNICKA - SOKOLA Powyższy skwer jest centralnym punktem Drogosławia u zbiegu ulic Świdnickiej i Sokola. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu i stworzenie przyjaznego miejsca dla przechodnia, turysty i mieszkańca. M.in poprzez:wydzielenie alejek,montaż ciągu ławek z lampami parkowymi, montaż kwietników, montaż figur ażurowych ustawienie donic.

- POPULARYZACJA LEKKOATLETYKI - BUDOWA RZUTNI DO RZUTU DYSKIEM

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zadanie zakłada budowę certyfikowanej rzutni do rzutu dyskiem wraz z siatką zabezpieczającą. Projekt zakłada wylanie betonowej rzutni o średnicy 250 cm oraz zamontowanie regulowanych stojaków podtrzymujących siatkę zabezpieczającą - całość prac wykonuje producent sprzętu. Rzutnia znacznie wzbogaci ofertę obiektu sportowego umożliwi popularyzację lekkoatletyki wśród Noworudzian.

Zgłoś zadanie

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.

×