Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Sygnał Miłosierdzia 2024

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA DLA NOWORUDZKIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie.

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

5. Noworudzki Dzień Dziecka

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

6. Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

8. Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

9. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec.

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

10. Doposażeni OSP Nowa Ruda - Słupiec w sprzęt ochrony indywidualnej dla strażaków - ratowników.

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

12. Żona dla Rudka

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

13. Boisko wewnątrzosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik".

Planowany koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

1. Koncert "Sygnał Miłosierdzia"-  VI Edycja

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

5. Noworudzki Jarmark Bożonarodzeniowy

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

11. Korona Nowej Rudy

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

12. "Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa".

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

13. Strefa relaksu dla uczniów LO wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

17. "Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy".

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. Koncert "Sygnał Miłosierdzia" - V EDYCJA

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3. Wakacyjne kino plenerowe przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

4. Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie.

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

5. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA CMENTARZU PRZY KOŚCIELE PW.ŚW. BARBARY W DROGOSŁAWIU

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

7. Doposażenie jednostki OSP Nowa Ruda - Słupiec w quada specjalistycznego.

Planowany koszt: 50 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

11. Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej

Planowany koszt: 50 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

1. "Sygnał Miłosierdzia"- IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej

Planowany koszt: 50 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej

Planowany koszt: 50 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

3. BUDOWA STREET WORKOUT NA OSIEDLU WARYŃSKIEGO W SŁUPCU ORAZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. BRONIEWSKIEGO I UL. RYCERSKIEJ

Planowany koszt: 50 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO - zmniejszono zakres zadania w porozumieniu z wnioskodawcą projektu.

Planowany koszt: 27 500 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. Pracownia językowa dla uczniów LO.

Planowany koszt: 23 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

11. ZDROWO JEMY - ZDROWO ŻYJEMY

Planowany koszt: 50 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

13. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie – Słupiec.

Planowany koszt: 49 500 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie

Planowany koszt: 30 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

3. MODERNIZACJA PLACU ZABAW I REKREACJI W STARYM PARKU W SŁUPCU

Planowany koszt: 50 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

4. Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” poprzedzonego profesjonalnymi warsztatami muzycznymi dla wszystkich kochających muzykę

Planowany koszt: 50 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

7. ROZBUDOWA SIŁOWNI W OBIEKTACH SPORTOWYCH PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA PRZYLEGŁEGO

Planowany koszt: 50 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

8. ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM

Planowany koszt: 10 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

11. Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny.

Planowany koszt: 50 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

12. ODWODNIENIE TERENU POSESJI GÓRNICZA 16, UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY MIESZKAŃCÓW

Planowany koszt: 50 000 zł

 19Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2019

 19Skrócona nazwa edycji

1. CZYSTE POWIETRZE DLA MALUCHA

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

3. MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARYŃSKIEGO W SŁUPCU

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

5. WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE DO GIER ZESPOŁOWYCH I REKREACJI UL. ORKANA DROGOSŁAW

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

7. KLIMATYZACJA SALI WIDOWISKOWEJ

Planowany koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

13. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BRUKOWĄ OS. PIASTOWSKIE 11-15

Planowany koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 19Skrócona nazwa edycji

23. DEFIBRYLATORY AED DLA MIESZKAŃCÓW NOWEJ RUDY

Planowany koszt: 27 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

Poprzedni zadanie
Następny zadanie