Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Koncert "Sygnał Miłosierdzia"-  VI Edycja

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Noworudzki Jarmark Bożonarodzeniowy

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Korona Nowej Rudy

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

"Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa".

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Strefa relaksu dla uczniów LO wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

"Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy".

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Koncert "Sygnał Miłosierdzia" - V EDYCJA

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wakacyjne kino plenerowe przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ NA CMENTARZU PRZY KOŚCIELE PW.ŚW. BARBARY W DROGOSŁAWIU

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie jednostki OSP Nowa Ruda - Słupiec w quada specjalistycznego.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

"Sygnał Miłosierdzia"- IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA STREET WORKOUT NA OSIEDLU WARYŃSKIEGO W SŁUPCU ORAZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. BRONIEWSKIEGO I UL. RYCERSKIEJ

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO - zmniejszono zakres zadania w porozumieniu z wnioskodawcą projektu.

Koszt: 27 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Pracownia językowa dla uczniów LO.

Szacunkowy koszt: 23 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

ZDROWO JEMY - ZDROWO ŻYJEMY

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie – Słupiec.

Szacunkowy koszt: 49 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie

Koszt: 30 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA PLACU ZABAW I REKREACJI W STARYM PARKU W SŁUPCU

Koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” poprzedzonego profesjonalnymi warsztatami muzycznymi dla wszystkich kochających muzykę

Koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

ROZBUDOWA SIŁOWNI W OBIEKTACH SPORTOWYCH PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 POPRZEZ ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA PRZYLEGŁEGO

Koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNIKIEM

Koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny.

Koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

ODWODNIENIE TERENU POSESJI GÓRNICZA 16, UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY MIESZKAŃCÓW

Koszt: 50 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

CZYSTE POWIETRZE DLA MALUCHA

Koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARYŃSKIEGO W SŁUPCU

Koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE DO GIER ZESPOŁOWYCH I REKREACJI UL. ORKANA DROGOSŁAW

Koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

KLIMATYZACJA SALI WIDOWISKOWEJ

Koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BRUKOWĄ OS. PIASTOWSKIE 11-15

Koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

DEFIBRYLATORY AED DLA MIESZKAŃCÓW NOWEJ RUDY

Koszt: 27 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

Poprzedni zadanie
Następny zadanie